Világszerte levelezős szakon is a képzéseink

 

ÚJ ! ÚJ ! ÚJ !

Alapfokú, egy éves, rendkívül intenzív három modulos képzés

Teljesen megújult oktatási konstrukcióval, tematikával 2019.szeptemberben indul országszerte, valamint világszerte levelező szakon is !

Alapfokú, egy éves, GYAKORLATORIENTÁLT képzésünk helyszínei Magyarországon:

Budapest, Szeged, Pécs, Szombathely, Debrecen, Sopron

Közép-Európában igény szerint:

Bécs, München, London, Pozsony, Dunaszerdahely-Nagymegyer, Kolozsvár, Svédország, Svájc, Németroszág, Ausztria, Ausztrália

Amerikai kontinens: Florida - New York - Torontó stb.stb.stb. 

Jelentkezés csak e-mailben: infometafizika@gmail.com

 

Az oktatás közepe tájékán egy kötelező összevont oktatási hétvége lesz Budapesten minden hallgatónk számára, és a vizsgák is mindenki számára Budapesten zajlanak le.

- Három modul kapcsán - három kompetencia (végzettség) szerezhető meg egy képzésen belül.

1. modul végzettsége: Életviteli speciális tanácsadó - tréner

2. modul végzettsége: Stresszterapeuta

3. modul végzettsége: Nem konvencionális gyógymódok szakkonzulense - energetikai kezelő, gyógyító beszélgetések instruktora

Közép- Európa és Magyarország vezető Holisztikus Iskolája -  34 év tapasztalatát adjuk át ! 

 

 

 Rengeteg gyakorlat !!! Az országban az egyik legtöbb gyakorlat szeptembertől itt található !  Tanuljon a szakterületükön a legjobbaktól ! Szakértőink várják szeretettel !

TÖBB ÉVTIZEDE EREDMÉNYESEN OKTATÓ,  ÁLLAMI VAKOK INTÉZETE, AMI EGYBEN Az AKKORI NÉPJÓLÉTI  MINISZTÉRIUM - ORSZÁGOS MÓDSZERTANI INTÉZETE ÁLTAL IS TESZTELT ÉS OKTATÁSRA IS FELKÉRT,   KÖZÉP - EURÓPA ÉS MAGYARORSZÉG VEZETŐ HOLISZTIKUS ISKOLÁJA !

 

Képzésvezető oktatók, szakkonzulensek:

Prof. Dr. Odorics Ferenc egyetemi tanár, SZTE Bölcsésztudományi Kar

Dr.Pankász Balázs pszichológus,egyetemi tanár, PTE Felnőttképzési és Emberi Erőforrásfejlesztési Kar - Munkapszichológiai tanszék 

Prof. Bókkon István egyetemi tanár, biofizikai agykutató, sejtbiológus, tudományos munkatárs

Dr. Skurdenka Beatrix orvos

 Dr. Tápi Mária  orvos

Dr. Szilágyi Imre klinikai szakpszichológus, tanár, hipnoterapeuta


Képzés gyakorlati vezető trénere az Indiát rengetegszer megjárt gyakorlati oktatója, egyetemi okleveles trénere:

 Kovács Béla  egyetemi okleveles tréner /több előadó mellett /

Borák Betty pedagógus, egyetemi okleveles tréner

Gunics Zsuzsa pedagógus, egyetemi okleveles tréner

PÉLDAMUTATÁS A LEGJOBB TANíTÁSI MÓD. " 

 A képzés besorolása: - Egyéb, általános célú képzés

A képzés alapjait a modern metafizikai szemlélet elsajátítása, a professzionális önismeret folyamatos elmélyítése, a professzionális asszertív tudatosság elsajátítása, az alapvető emberi értékek gyakorlatba ültetése és az életviteli speciális tanácsadási, stresszterapeuta és a nem konencionális gyógymódok szakkonzulense szerepre való felkészítés adják.

Ennek összefüggésében az alapfokú képzést követi egy felsőbb szintű, második évfolyam elvégzésének lehetősége 2018. szeptemberétől/csak megfelelő létszám esetén / !

Képzések Szombaton 10.00 órától 18.15 óráig , ---vasárnap 9.00 órától - 15.15 óráig tart ! 

Miért válasszanak bennünket, mi szól mellettünk:

- 34 év gyakorlati tapasztalatát tudjuk átadni - rendkívül tapasztalt, hiteles oktatói gárda - oktatói gárdánkat és intézményünket országosan egyetemeink és főiskoláink falai közé is beengedték 19 éve folyamatosan !!!

- egy képzésen belül három modul, három végzettség:

1. Életviteli speciális tanácsadó - tréner végzettség

2. Stresszterapeuta végzettség

3. Nem konvencionális gyógymódok szakkonzulense - energetikai kezelő, gyógyító beszélgetések instruktora végzettség

- a végzettségekről 5 nyelvű (magyar, német, angol, román, szlovák), országos hitelesítő fordítóiroda által hitelesített, eredeti tanúsítványokat adunk át

- a tandíj egy nagy részét a rászorulók megsegítésére fordítja igazolhatólag intézményünk, és így Önök is hozzájárulnak a befizetett tandíjuk révén a rászorulók megsegítéséhez

- ingyenesen tanulhat nálunk, ha szerencsés, ugyanis egy hallgató az országosan sikeresen vizsgázók közül sorsolás útján a júniusi vizsganap végén visszakapja a teljes évi tandíjat

- ingyenesen adjuk a jegyzeteket

- ingyenes, folyamatos, hétfőnkénti konzultáció és gyakorlati lehetőség

- ingyenes gyakorlati nap, szakmai konzultáció (egy évben két alkalommal teljes hétköznapi napon minden helyszínen)

- minimális önköltségi áron egyszeri állapotfelmérés, aurafotó-auradiagnosztika

- ingyenes kezelések, tanácsadások, beszélgetések, stb. pesterzsébeti központunkban előre bejelentkezéssel hallgatóinknak és hozátartozóiknak hétfőnként

- ingyenesen segítséget nyújtunk a végzős hallgatóink számára vállalkozása, stúdió beindítása, szakmai karrierjének megindítása érdekében ezen a pályán

- ingyenes karrierépítés lehetősége hallgatóinknak (csak megfelelő színvonal esetén tudjuk felajánlani és garantálni) egy-két hallgatót ingyenesen kiképzünk, és meghívjuk csapatunkba munkatársnak - előadónak

- ingyenesen lehetőséget biztosítunk hallgatóink számára élesben, évközben bemutatkozó kiselőadás megtartására vidéken és Budapesten (a jelentkezők között a szelektálás jogát fenntartjuk)

- ingyenesen segítünk hallgatóinknak az ezen a pályán való sikeres indulás eléréséhez rendkívül komoly kapcsolataink és több évtizedes múltunkra tekintettel, hogy esetlegesen a médiákban, reklámozásban, önmenedzselésben, saját könyvkiadásban, televíziós műsorokban meg tudjanak jelenni

- ingyenes lehetőségként tudjuk felajánlani hallgatóinknak, hogy országos szintű önzetlen szolgálati közösségi munkánkba is bekapcsolódjanak, ahol segítjük a szegény nagycsaládosokat, betegeket, árva gyerekeket, betegek ápolásában, hátrányos helyzetű gyermekeknek gyermektábor megtartásában közreműködhetnek, ami egyben a legnagyobb jellemépítő, személyiségfejlesztő tevékenység !!!

 

Képzési idõ:   egy év, egy hónapban egy hétvégén /szombat-vasárnap/, 14 hétvége, plusz a vizsganap.

 Nem OKJ-s szakképzés !

Képzési dij:   150.000 Ft, mely havi részletre fizethető !

A három modulos képzés sikeres elvégzése, és záróvizsgák után Hivatalos (igény szerint 5 nyelven) Tanúsítványt adunk át ! 

Vizsgadíjak:

1. modul: Életviteli speciális tanácsadó - tréner vizsga díja: 29.000.- Ft

2. modul: Stresszterapeuta vizsga díja: 29.000.- Ft

3. modul: Nem konvencionális gyógymódok szakkonzulense - energetikai kezelő, gyógyító beszélgetések instruktora: 29.000.- Ft

Mindhárom modul vizsgáját le lehet tenni a következők szerint:

Aki van olyan felkészült, az júniusban mindhárom modulból vizsgázhat, aki több felkészülésre tart igényt, az júliusban és augusztusban is vizsgázhat mindhárom modulból igény szerint.

Így mindhárom vizsga előtt egy hónapos felkészülési idő áll rendelkezésre a szakkonzulensek vezetésével.

A képzés sikeres elvégzéséhez írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsgát kell külön tenni mindegyik modulból.

Külön igény szerint hivatalosan tudjuk biztosítani hivatalos fordító iroda által eredetben a végzettségeket igazoló okiratokat sok nyelven :

magyar (alap), német, angol, szlovák, román, spanyol, svéd, francia stb.stb.

Az országos összevont vizsgák mind a budapestieknek, mind a vidékieknek Budapesten lesznek megtartva.

A három modulos képzés tematikájából:

(A témák összefüggenek, többször újra- és újra visszatérően előfordulnak, a már felvételt nyert hallgatóink megkapják hétvégekre lebontva a tanmenet tematikáját az előadók nevével)

 • Kvantum-pszichológia
 • Kvantumgyógyászat - kvantumelméletek, kvantumtechnikák, dimenziók, dimenziókapuk, stb.
 • Pszichológiai alapismeretek - Jung-i pszichológia: Jung és a tudattalan titokzatos birodalma
 • Freud-i pszichológia: elhárító, védekező támadó mechanizmusok
 • A modern metafizika szemlélete és a gyakorlatban is ragyogóan használható emberképe
 • Általános pszichológiai alapok megismertetése
 • Spirituális pszichológia - spirituális lélektan
 • Lélekanatómia - Kosha-modell ismertetése
 • Maslow-i szükségletpiramis
 • Művészetterápiákról - színterápiákról 
 • Stresszkezelés és eredményes konfliktuskezelés művészete és gyakorlata
 • Párkapcsolati krízisek, elemzései, gyakorlati megoldások
 • Női és férfi játszmák titkai, taktikái, azok felismerése, kezelése
 • Tanácsadók kiképzéséhez szükséges terápiás technikák gyakorlata
 • Pszichoszomatika gyakorlati felhasználása a tanácsadásban
 • Hipnózis- szuggesztiók vizsgálata - Megtudja hogyan befolyásolják Önöket az életben !
 • Módosult tudatállapotok - transzlégzések, jógalégzések, transzállapotban való utaztatás professzionális gyakorlata
 • A betegségek eredete és szimbolikája- a pszichoszomatika elmélete és gyakorlata - Jung-i pszichológia: Jung lélektana és az analitikus pszichológia és pszichoterápiája
 • Az emberi játszmák taktikái (gyakorlati bemutatókkal, sok gyakorlás lesz éles helyzetben)
 • Nem konvencionális gyógymódok - pszichoszomatika felsőfokon
 • A kérdezés professzionális művészete 
 • A "forró szék" technika hatása, gyakorlata
 • Analízis művészi fokon - a tudatosság és gondolkodás szintjei
 • Metafizikai Istenkép.Isten megtapasztalásának a lehetősége, az ember és az emberiség létezésének oka.A szeretet energia és a lélek. Atma /lélek/ és Ego. 
 • Erkölcstan - Az Alapvetõ Emberi értékek a spiritualitásban és a hétköznapokban
 • Az önismeret professzionális művészete - sorsunk megváltozatásának művészete
 • Kognitív - és viselkedésterápiák - elméleti és gyakorlati ismeretei
 • A tanácsadás elmélete, gyakorlata
 • A tanácsadás felelőssége és etikai kódexe
 • Az eredményes előadás sikerének, titkának gyakorlata
 • Spiritualitás és a tudományok szintézise 
 • A túlélő tudat mechanizmusa, a tér-időn túllépve a pszi-mező és a tudat öszefüggése
 • Az önzetlen szolgálat végzésének módjai, gyakorlati megvalósitása  
 • A tanácsadás elmélete és gyakorlata nagyon sok gyakorlattal
 • Kommunikáció és testbeszéd-gyakorlata a tanácsadásban - professzionális felismerése a testbeszéd jelzéseinek és azok fiziológiai megfigyelése, elemzése és következtetések levonása
 • Atma /lélek/ - Kommunikáció két vagy több ember közt szavak nélkül. Lehetséges ?
 • Auradiagnosztika - 3. szem (az intuíció, vizualizáció, lehetséges jövő érzékelése stb.) megnyitása - professzionális látásmód
 • Meditációk - Eredeti mantrák Indiából, Tibetből!
 • A teremtés elmélete, gyakorlati művészete és lélektana
 • Szexuálmágia régen és ma, annak valóságtartalma és felismerése
 • Önismereti tesztek és professzionális gyakorlatok - Az önismeret művészete
 • Az önmegfigyelés művészetének képessége és gyakorlata
 • Tanatológia (a halál tana, halálközeli élmények) - a halál fiziológiája és metafizikája
 • A szép halál elérésének művészete
 • Jung-i pszichológiai tudatmodellek - a halál pszichológiája
 • A különleges, nemzetközi szintű és nemzetközileg is elismerést kiváltó NARAYANA gyógyító és öngyógyító technikai rendszer bemutatása és átadása
 • Mentális Programozások gyakorlata - agykéregpontok, agyhullámok és információk, rezgésszámok működtetése a gyakorlatban
 • Nem konvencionális gyógymódok ismerete  és több technika átadása
 • Kristálygyógyászat alapjai
 • Extraszenzorika / belső látás és adottságok kifejlesztése stb./ 
 • Védelmi rendszerek, Öngyógyító technikák átadása  ok-okozat vizsgálata 
 • A gyógyító lelki beszélgetések nélkülözhetetlen alaptechnikái és gyakorlata
 • A professzionális tudatosság, boldogság és siker elérésének gyakorlati feltételei mindenki számára
 • Ezoterikus,parapszichológiai stb.túlzások tisztázása,szekták veszélyei !

A nemzetközileg használt legfontosabb összes gyakorlati-technikai megoldásokat ezen évtől Intézetünk átadja leendő kollégáinak az Intézet szakember gárdája garantált minőségben!

Sorra kerül az összes megoldás, amit Indiában és a Tibetiektõl láthattunk, tanulhattunk személyesen elsõkézbõl !

Mindezek látványos kísérletekkel és sok gyakorlati bemutatóval!

Ennek összefüggésében az alapfokú képzést követi egy felsőbb szintű, második évfolyam elvégzésének lehetősége 2018. szeptemberétől/ csak megfelelő létszám estén/ !

 

Szeptembertõl az országban az egyik legtöbb gyakorlat itt található intézetünkben !!!

Hallgatóinknak INGYENES gyakorlási lehetõség több hónapig hétköznapi konzultáció keretén belül hétfönként !

 Várjuk szeretettel Önöket !  

Jelentkezést, érdeklődést és kérdéseket szeretettel várunk, kizárólag csak e-mailben.

E-mail: infometafizika@gmail.com

Tisztelettel tájékoztatunk mindenkit, hogy az oktatói névsorban látható oktatók és tanárok nem egyszerre müködnek közre egyetlen egy projektben, hanem megsoszlik a részvétel.  Van aki az egyetemi programban oktat, van aki a budapesti Akadémiai programban oktat, van aki a vidéki programokban oktat.

                                

 

 

SZAKMAI ÉS MÉDIA KAPCSOLATAINK

 

 

 

 

 

Szakértőink várják Önöket !

 

 

ETV. ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK

IDŐPONT: kialakítás alatt....kattintson erre a sorra:http://livestre.am/http://livestre.am/5dYU1http://livestre.am/5dYU1

 

Kovács Béla Újságíró Tudósító

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TISZTELETTEL KÖSZÖNTJÜK ! A Z  E-TV INTERNETES ADÁSAINKBAN, INTERNETES ÚJSÁGUNKBAN ÉS HONLAPJAINKON AZ ALÁBBI TÉMÁKKAL TALÁLKOZHAT ILLETVE TERVEZZÜK:   http://etv.metafizika.hu

Természetgyógyászat oktatás tanfolyam,  Természetgyógyász kezelések, ETI vizsgák, Thai masszázs oktatás tanfolyam, Lazitó frissitő masszázs oktatás tanfolyam, Metafizikai Terapeuta  speciális tanácsadó oktatás tanfolyam, Metafizikai tréner speciális tanácsadó oktatás tanfolyam, Böjttábor egészt évben, Böjttábor vezető képzés oktatás, Stresszterapeuta oktatás tanfolyam, Lélekgyógyászat oktatás tanfolyam, Akkreditált képzések, Reinkarnációs terapeuta oktatás tanfolyam, Reinkarnációs hipnózis, Hipnózis oktatás, Hipnózis terápia, Hipnoterapeuta oktatás tanfolyam, Tibeti kristálygyógyászat oktatás tanfolyam, Kristálygyógyászat kezelések,  Digitálsi aura fényképezés elemzés oktatás tanfolyam, Aura látás érzékelés oktatás tanfolyam, Aura tisztitás energetizálás oktatás tanfolyam, Scio nelson biorezonanciás kezelés felmérés oktatás tanfolyam, Biorezonancia kezelések állapotfelmérések, Spirituális tanácsadás, Spirituális tanácsadó oktatás tanfolyam, Életmód tanácsadás, Életmód tanácsadó oktatás tanfolyam, Életviteli tanácsadás, Életviteli tanácsadó oktatás tanfolyam, Egyetemi oktatás, Akkreditált oktatás tanfolyamok képzések, Egészséges életmód oktatás tanfolyam, Egészséges életmód tanácsadás, Olcsó turizmus, Agykontroll oktatás tanfolyam, Agykontroll előadás, Nem konvencionális gyógymódok, Alternativ gyógyászat gyógymódok, Alternativ gyógyitás, Ingyenes gyógyitás, Ingyenes gyógyászat, Alternativ gyógymódok, Aurasoma oktatás tanfolyam, Alternativ gyógymód,  Angyal tanfolyam oktatás, Angyalok segitők, Angyalokról előadás, Asztrológia oktatás tanfolyam, Aurafotózás, Böjt tábor, Böjtkúra, Buddhista filozófia, Buddhista tanok szemlélet, Budha buddhizmus, Ezoterika előadások, Ezoteria ismeretek, Ezoterikus tanfolyamok oktatás, Ezoterikus tanok, Parapszichológus képzés oktatás tanfolyam, Parapszichológia tudományos irányzata, Parapszichológiai tanácsadó képzés, Egyháza Istennek, Szeretet müvészetének iskolája, Az élet iskolája, Spirituális iskola, Lazitó frissitő masszázs, Gyermek oktatás, Gyerek táborok, Gyerek tanfolyamok oktatás, Gyermek táborok, Gyerek programok, Gyermek programok, Jóga oktatás tanfolyam, Indiai utazás, India, Sai Baba, Alapvető emberi értékek, Emberi értékek, Önzetlen szolgálat, Önzetlen szolgálati központok, Kineziológia oktatás tanfolyam, Kineziológiai oldás kezelés, Kvantum pszichológia, Kvantum fizika, Biofizika, Világnézet, Természettudományok, Bölcsész filozófia, Filozófia történet, Mágia oktatás tanfolyam, Mágia előadások, Meditáció oktatása tanfolyam, Meditációs tanfolyam oktatás, Isteni áldás kegy, Isteni ima, Pszichoterápia,  Jung, Szabadegyetem, Metafizikai Szabadegyetem Akadémia, Média oktatás tanfolyam, Kommunikációs tanfolyam oktatás, Méregtelenitő kezelés kúra, Méregtelenitő terápia, Fogyókúra, Nők iskolája, Nyári gyerekprogram, Nyári gyermektábor, Önismeret önismereti tanfolyam oktatás, Önismereti tréning kurzus, Önismereti tanácsadás, Pránanadi oktatás tanfolyam, Pránanadi tanácsadás, Pránanadi kezelés, Reiki tanfolyam oktatás, Reiki kezelés, Pszichológia, Pszichodráma oktatás, Pszichoterapeuta, Férfi Sikeres, Nő sikeres, Speciális tanácsadás, Müvészet a spiritualitásban, Spirituális kezelésm Isteni szeretet, Stresszterapeuta oktatás tanfolyam, Stressz mérés oldás, Számmisztika tanfolyam oktatás, Szex kultúra, szex tanácsadás, szex terápia, szexuális tanácsadás, szexuális terápia, Hang terápia oktatás tanfolyam, Tibeti hangmasszázs, Tibeti Népgyógyászat, Tibet, Tibetológia, Vallás pszichológia, Vallások egysége, Tanatológia, Halálközeli élmények, Öngyógyitás müvészete, Olcsó vendégházak, Olcsó panziók, Olcsó szállás üdülés balatonon siófokon, Olcsó szállás üdülés Budapesten Budaörsön, Olcsó szállás Siófokon, Olcsó szállás Budaörsön, Életmódtábor, Életmód-böjttábor vezető képzés, Krisna tudat tudatu, Krisna völgy, Hindu filozófia, Sai Baba avatár, Avatár, Reiki mester kurzus, Speciális tanácsadó, Lélek, Atma, Lélekvándorlás, Stressz, Szexuális kultúra, Párkapcsolatok elemzése, Szuggesztió, Önszuggesztió, Öngyógyitó technikák, Bioenergetika, Indiai tanulmányút, Grafológia oktatás tanfolyam, Grafológiai elemzés, Pszi sebészet oktatás tanfolyam, Pszisebészet oktatás tanfolyam, Manilai pszisebészet,  Tarot elemző, Szinterapeuta, Aromaterapeuta, Rajzelemzés, Metafizikai Szellemtudományi Akadémiam Teológia oktatás, Szellemgyógyászat oktatás tanfolyam, Reflexológia oktatás tanfolyam, Reflexológus  oktatás tanfolyam, Talpreflexológia, Holisztikus szemlélet filozófia, Bach virágterápia, Szellemtan, Sorselemzés, Önhipnózis, Univerzum, Om, Univerzális energia, Halál utáni élet, Indiai mantra, Mantra, Tibeti mantra, Szintézis flozófiája, Extraszensz bioenergetika, Extraszensz diagnosztika, Kinai akupunktúra akupresszúra, Védák, Védikus filozófia tanitások, Csi-Kung Csi-Gung, Numerológia, Sors elemzés, Ód köpeny, Csakratan, Csakrák tisztitásam Csakrák energetizálása, Radiesztézia, Pszichotronika, Mentális programozások, Extraszenzorika, Jézus krisztus, Teréz anya, Buddha, Sai Baba avatár, Gandhi, Tisztánlátás harmadik szem beavatás, Mágnesterápias, Talpmasszázs oktatás tanfolyam, Mozgásterápia, Mozgásterapeuta oktatás tanfolyam, Természetgyógyászati alapmodul, Iriszdiagnosztika oktatás tanfolyam, Fülgyertyázás oktatás tanfolyam, Szeretetmasszázs oktatás tanfolyam, Hellinger  féle családalapitás, Bioenergia oktatás tanfolyam, Esszénus képzésekről, Fitoterápia oktatás tanfolyam, Indigó gyerekek , Csikung tanfolyamok, Vegetáriánus étkezés főzés, Homeopátia oktatás tanfolyam, Asztrálisprojekció testből kilépés, Telepátia, Selfness oktatás tanfolyam, Welness oktatás tanfolyam, Arolo tifar filozófia, Manuálterápia oktatás tanfolyam, Apiterápia oktatás tanfolyam, Makrobiotika, Anatomia, Gyógynövények, Biocentrum, Biopatika, Biobolt, Ezoterikus könyvesboltok, Ezoterikus klub, Kronobiológia, Mágnesesterápia, Kozmikus univerzum, Üvegmatricák, Üvegfestés, Mandala központ, Holisztikus, Mandala festés, stb.

 

t......

SZAKMAI ÉS MÉDIA KAPCSOLATAINK

FELIRATKOZÁS HÍRLEVELÜNKRE

Feliratkozás hírlevelünkre és ingyenes anyagaink letöltése itt: salesautopilot.s3.amazonaws.com/newsletter/letter/nl92525/ns174237/subscribe.html

VÁRJUK SZERETETTEL ISKOLÁNKBA !